ÉTUDES  
   
ROBIN BRIGAND, ANDREI ASĂNDULESEI, OLIVIER WELLER, VASILE COTIUGĂ,
Contribution à l’étude du peuplement chalcolithique des bassins hydrographiques des Bahluieţ et Valea Oii (Dép. Iaşi)

5
   
ANA ILIE,
Un sceptre anthropomorphe de la collection d’archéologie du Complexe Nationale et Musée « La Cour Princière » de Târgovişte

33
   
ALEXANRU VULPE,
Herodotus and the Scythian Problem in Romania

47
   
IULIAN BÎRZESCU,
Die archaische Siedlung von Tariverde
77
   
LUCREŢIU MIHAILESCU-BÎRLIBA,
Les « Romains » dans la cité d’Istros sous le Haut-Empire

91
   
DAN APARASCHIVEI,
Physicians and Medicine in the Roman Army of Moesia Inferior

99
   
IOAN PISO, FELIX MARCU, OVIDIU ŢENTEA, GEORGE CUPCEA, RADU VARGA,
Das Kapitol von Sarmizegetusa

119
   
IRINA ADRIANA ACHIM,
Paysage urbain tardo-antique à Histria : les églises paléochrétiennes entre le cadre architectural et la liturgie
125
   
DISCUSSIONS  
   
UROŠ MATIĆ,
To queer or not to queer? That is the question: Sex/gender, prestige and burial no. 10 on the Mokrin necropolis

169
   
COMPTES RENDUS  
   
Ion Motzoi Chicideanu, Obiceiuri funerare din epoca bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, vol. I (text), vol. II (planşe), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011 (A. Vulpe) 187
   
Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-estul României, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Plopşor”, Editura Universitaria, Craiova, 2011, (C. Kacsó) 193
   
C. Kacsó, Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Bibliotheca Marmatia 3, vol. I (text) 628 p.; vol. II, 318 p. (71 hărţi şi 323 fig.), Editura Eurotip, Baia Mare, 2011 (A. Vulpe) 197
   
Roma e le province del Danubio, Atti del I Convegno Internazionale Ferrara – Cento, 15 – 17 Ottobre 2009, a cura di Livio Zerbini, Rubbettino Editore, 2010, 499 p. (Adriana Panaite) 200
ABRÉVIATIONS 209