PROCESUL DE EVALUARE AL MANUSCRISELOR

PROPUSE REDACȚIEI REVISTEI DACIA N.S.

             

Manuscrisul va fi evaluat de cel puțin doi referenți, din România sau din alte țări. Procesul de evaluare este confidențial.

 

Evaluarea va dura maximum două luni și va ține cont de următoarele aspecte:

            - originalitatea;

- gradul în care rezumatul și cuvintele-cheie sintetizează conținutul articolului;

            - claritatea și corectitudinea exprimării (calitatea traducerii);

            - modul de argumentare;

- bibliografia utilizată;

            - ilustrația adecvată conținutului;

            - impactul rezultatelor.

 

În funcție de observațiile referenților, comitetul de redacție va decide că articolul este publicabil în forma trimisă redacției, publicabil cu recomandare de verificare și/sau modificare, sau nepublicabil. Decizia va fi comunicată  autorului / prim-autorului / autorului de corespondență prin e-mail.

 

Comitetul de redacție poate decide că un articol este nepublicabil fără evaluare, în caz că apreciază că tema este îndepărtată de profilul revistei.