Revista Dacia a fost fondată în 1924 de către arheologul și istoricul Vasile Pârvan. Revista a fost publicată, încă de la început, exclusiv în limbi de circulație internațională, pentru difuzarea cât mai largă a rezultatelor cercetării arheologice din România. Prima serie, cuprinzând 12 volume, a apărut în perioada 1924-1947 (Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie), ca revistă a Muzeului Naţional de Antichităţi, fiind apoi suspendată de autorităţile comuniste.

            După 10 ani, publicarea revistei a fost reluată. Seria nouă a început în anul 1957 (Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne), ca revistă a Institutului de Arheologie al Academiei Române. 

            Revista publică, în limbile engleză, franceză, germană și italiană, în urma unui proces de peer review, studii, articole, note și recenzii de arheologie și de istorie veche cu referire la spațiul carpato-dunărean și zonele învecinate, dar este deschisă și unor teme de larg interes privind alte regiuni.